Workshop Klubu zaměstnavatelů se zástupci středních škol – 2017

Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s innogy Česká republika uspořádal workshop, jehož hlavním tématem bylo „Jak vést úspěšně střední školu“ v kontextu současné situace na trhu práce a vzdělávání.

Pozváni byli ředitelé elitních středních škol Moravskoslezského kraje technického, strojírenského, elektrotechnického či stavebního zaměření, ale také přední obchodní akademie.

Prezentace jednotlivých zástupců středních škol, Klubu zaměstnavatelů a innogy a následná diskuse se zabývaly především možnostmi spolupráce zaměstnavatelů se středními školami v oblasti odborných praxí, přednášek, workshopů a stáží.

Jako zásadní oblast činnosti středních škol byla zdůrazněna komplexní a promyšlená práce s digitálními médii v oblasti marketingové a informační. Prezentace Obchodní akademie Ostrava-Poruba zabývající se strukturálními pravidly webu, optimalizačními a analytickými nástroji a jejich praktickou aplikací byla zařazena mezi podkladové materiály akce a na přání rozeslána všem účastníkům. I když je stále co zlepšovat, weby prostě umíme 🙂

Ing. Liběna Krchňáková

Workshop Klubu zaměstnavatelů se zástupci středních škol