2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ
NA ŠK. ROK 2019/2020

 Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oboru vzdělávání
                            

63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně

63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika

18-20-M/01 Informační technologie

proběhne v pátek 31. května 2019 bez přijímacích zkoušek.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na volná místa je:

63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně 4
63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika 3
18-20-M/01 Informační technologie 1

 

Přihlášky ke studiu http://www.msmt.cz/file/45676/ potvrzené základní školou se podávají ředitelce školy nejpozději do úterý 28. května 2019.

 KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oborů vzdělávání
63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně,  63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, 18-20-M/01 Informační technologie  proběhne bez přijímacích zkoušek v pátek 31. května 2019.

Kritériem pro přijímání uchazečů bude průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Uchazeči budou přijati v závislosti na celkovém dosaženém součtu průměrných prospěchů za výše uvedená pololetí do naplnění předpokládaného počtu přijímaných žáků. Pořadí uchazečů bude ve výsledkové listině uspořádáno vzestupně, od nejnižšího celkového dosaženého součtu průměrných prospěchů po nejvyšší. Při rovnosti tohoto celkového součtu bude pro určení pořadí uchazečů ve výsledkové listině rozhodující nižší průměrný prospěch z předmětů v tomto sledu: 1. matematika; 2. český jazyka a literatura; 3. anglický jazyk; 4. fyzika; 5. zeměpis. Průměrný prospěch z těchto předmětů bude vypočten z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

Ostrava-Poruba 17. května 2019

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy