Velikonoční pozdravy ze školního parlamentu

Přicházejí Velikonoce, jeden z největších křesťanských i předkřesťanských svátků. I když letošní svátky budou ovlivněny probíhající pandemií a celou řadou s ní spojených opatření, přesto (nebo právě proto) si uvědomíme sílu tradic, vzájemná pouta v rodině a mezi přáteli a přivítáme přicházející jaro.

Jak vnímají Velikonoce zástupci našich tříd? Pro někoho jsou důležité tradice a pranostiky, pro jiného možnost srovnání zvyků v různých zemích a kulturách. Všichni bez rozdílu Vám ale přejí, aby tyto svátky i letos byly krásným pohodovým časem.

Přivítejme jaro největším křesťanským svátkem, kterým jsou Velikonoce. Jejich původ najdeme v předkřesťanských zvycích. Jedním z nich je, že se čtrnáct dní před Božím hodem velikonočním na většině míst vynášela morena, figurína upevněna na dřevěné tyči, která byla házena do vody. Byla považována za symbol zimy. Jejím obětováním se přivolávalo jaro a žádalo bohy o dobré počasí pro novou úrodu. Časem se z toho stala zábava pro děti. Dalším oblíbeným zvykem je malování kraslic, šlehání pomlázkou, pečení velikonočního beránka a spousta dalších. Velikonoce v zahraničí se však od sebe různě liší. 

 V USA se neslaví Velikonoční pondělí, které je bráno za pracovní den, ale Velký pátek. Tradičně Velikonoce ukončují nedělním obědem složeným z upečené šunky a sladkých brambor. Po obědě započne honba dětí za ukrytými čokoládovými vajíčky na zahradě. Náš zvyk šlehání pomlázkou neznají, je dále známý pouze na Slovensku a v některých částech Polska. 

 V Anglii se Velikonoce slaví velmi podobně jako v USA. Na švihání pomlázkou je v této tradiční zemi nahlíženo jako na násilnický akt, tudíž se nepraktikuje. 

 Na Filipínách se v době Velikonoc někteří mučedníci nechávají dobrovolně přibýt na kříž nebo bít dětmi, ať už z důvodu silné víry nebo prosby o odpuštění. 

 Chorvaté také pletou pomlázky, nikoli však z vrbového proutí, ale z větví olivovníku. 

V Maďarsku dodržují tradici polévání žen a dívek, která je u nás také provozována, jejím účelem je, aby byly ženy plodné. 

 V Itálii konzumují kromě velikonočního beránka bábovku ve formě holubice plněnou kandovaným ovocem, znázorňuje klid a mír. O Italech se říká, že právě oni vynalezli čokoládová velikonoční vajíčka. 

 Ve Finsku chodí koledovat děti převlečené za čarodějnice. „

„Přeji vám krásné Velikonoce, užijte si je a odpočiňte si. Ženy, slečny, dívky, připravte si pár kraslic a kluci, nezapomeňte je vyšmigrustovat pomlázkou. „

Velikonoce už jsou tady,
přejeme Vám všichni dohromady
bohatou pomlázku a hodně štěstí,
hlavně však radost, jež jaro věští! 

Ať Velikonoce krásné máte,
sluníčka si užíváte
a štěstí Vás čeká na každém kroku,
nejen o svátcích, ale i po zbytek roku.“

Milí žáci a učitelé, blíží se konec března a my bychom vám rádi popřáli klidné a ve zdraví prožité Velikonoce.“

„A jaké pranostiky se s obdobím Velikonoc pojí?

  • Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se vydaří. 
  • Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 
  • Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. 
  • Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni. 
  • Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu. 
  • Jasné počasí o Velikonocích – nastane léto o letnicích. 
  • Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena. „

 „Veselé Velikonoce, spoustu sluníčka…radost, smích a krásná malovaná vajíčka!“ 

Bez ohledu na vyznání se k nám blíží další svátek a pro křesťany ten nejdůležitější. Velikonoce 

Jsem ráda, že i přes modernizaci si tento svátek stále uchovává svoji symboliku a jediné, od čeho se pomalu upouští, je zatím pouze výprask karabáčem (naštěstí). Nicméně vzpomínky a taktický útěk před chlapci přes půlku vesnice s výsledkem mazání ran, obklady a pití teplého čaje po vysvlečení promočeného oblečení mi nadále zůstává v paměti. Stejně bych se ho asi letos vzhledem k současné situaci nedočkala. Nezbývá nám tedy nic, než strávit tento čas v rodinném kruhu. Konec konců tak to má být. Vajíčka, mazanec, beránek, perníkový zajíček a snad i nějaká ta procházka po vašem okresu. Stále věřím, že příští Velikonoce již opět uslyším, co chvíli zvonek u svých dveří a opět uvidím všechny své přátele a sousedy. A také myslím, že v tom nejsem sama. „

 „Venku se začíná probouzet jaro a s ním přichází i Velikonoce. Nebudou však jako předešlé roky, ale věřím, že si slunečné dny užijeme a bude námi proudit pozitivní energie. Chtěl bych popřát za celou třídu Veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a příjemné prožití těchto jarních dnů. „

 „Celá třída přeje krásné prožití Velikonoc s Vaší rodinou. Přejeme hlavně zdraví a pevnou vůli v této nelehké době.“

Za celou třídu vám tímto přeji hodně zdraví a krásné Velikonoce!“

 „Jaro je tady a s nimi i Velikonoce. Už druhým rokem nebudou Velikonoce jako Velikonoce, ale i přes to bychom si měli užít chvíli volna a načerpat novou energii na to, co nás ještě čeká.“

Pro všechny je to teď těžké období, ale někdy si člověk musí projít tím nejhorším, aby se dostal k tomu nejlepšímu.“

  „V dnešní době jsou oblíbenějšími svátky Vánoce, ale v minulosti byli Velikonoce významnější. Tyto svátky provází spousta tradic jako například pletení pomlázky, zdobení vajíček, pečení beránka. I když už nejsou Velikonoce stejné jako kdysi, pořád mají své kouzlo. Takže kluci vezměte pomlázky a běžte holky „vyšlehat“, ať neuschnou.“

 „Drazí a nejdražší,

přichází okamžik, kdy se celá Země nadechuje, aby mohla věnovat život všemu novému a krásnému. Přichází okamžik vůní, barev, zvuků a hlavně citů. V tyto krásné dny, kdy malujeme vajíčka a pečeme beránky, vítáme nový život a přijímáme to, co nás čeká. Proto každý naberme sílu a s úsměvy čelme dalším životním zkouškám, úspěchům i neúspěchům.
Tak jako celý svět vdechněme život svým nápadům a vizím. Staňme se tím, co považujeme za správné.“

 Vážení učitelé a milí studenti, jaro už pomalu klepe na dveře a společně s ním i Velikonoce. Proto bych ráda za celou třídu popřála krásné svátky a plno energie do nového ročního období. Také doufám, že se vše s Jarem dá do pohody, klidu a tak posílám alespoň on-line formu motivace:

 Nemůžeme uspěchat východ slunce ani úplněk. Všechno se stane tehdy, kdy se to stát má. Mějte trpělivost. “ Iyanla Vanzant.“

Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.
Co to ptáci štěbetají?
Že mi tady rádi dají,
malovaná vajíčka,
co jim snesla slepička.
Přejeme pěkné Velikonoce.“

Jaro začalo, slunce svítí, na louce rozkvetlo kvítí.
Velikonoce už jsou tu zas, pomlázky a vajíček je čas.
Krásné Velikonoce přeji všem, i v této době. Hlavně hodně zdraví a pohody.“

„Veselé Velikonoce Všem, sice už to trvá dlouho, ale musíme ještě chvíli vydržet a snad už vše bude v pořádku. Karabáč nechte doma a popřejte si vše nejlepší aspoň na dálku.“

Za školní parlament: Marek O., Melanie, Pepa, Jakub, Elen, Marek Z., Radek, Denisa, Klára, Katka, Adéla, Vojta, Jarča a Vítek