Účetní výkaznictví a auditing

V rámci spolupráce s VŠB-TU Ostrava byla pro studenty čtvrtých ročníků oboru OA uspořádána přednáška na téma „Účetní výkaznictví a auditing“ přímo v prostorách VŠB-TU Ostrava. Přednášejícím byla Ing. Jana Hakalová, Ph.D. vedoucí katedry účetnictví a daně. Opět se jednalo o velmi zajímavou přednášku zpestřenou různými příklady z praxe, která vtáhla studenty do problematiky výkaznictví a nastínila druhy, průběh a důležitost auditu ve firmách. Po přednášce následovala krátká prohlídka kampusu VŠB-TU Ostrava. Studentům bylo sděleno mnoho zajímavostí a  důležitých informací ohledně chodu kampusu. Dozvěděli se, co se ve které budově nachází, což určitě využijí, pokud se rozhodnou pokračovat ve studiu na této vysoké škole. Přednáška byla pro studenty milým zpestřením nejen místem konání, ale také díky následné prohlídce kampusu.

Ing. Petra Sedlářová

Přednáška z pohledu zúčastněného studenta

Přednáška na VŠB Technické univerzitě byla pro mě, a věřím, že i pro mé spolužáky, více než přínosná. Nejen, že jsme si v rámci ní zopakovali důležité věci pro předměty jako UCE nebo EKO, ale také jsme se spoustu nových věcí dozvěděli a naučili. Konkrétně pro mě byla nejlepší část obchůzka areálu a následně interiéru budovy školy, kde jsem byl překvapen, jak moderní je. Paní Hakalová velice příjemně přednášela, aktivně se podílela na naší účasti na přednášce, jinými slovy nás často vyvolávala a ptala se na otázky, které jsme ale díky paní Sedlářové a Mertové naprosto s přehledem zodpověděli. Co bych naopak vytknul je to, že by dle mého názoru mohla přednáška trvat o něco déle, protože jsme ke konci lehce spěchali. Můj celkový dojem z této akce je velmi příznivý, určitě bych doporučil do dalších let pro další ročníky.

Děkuju za skvělou možnost blíže se seznámit se zázemím, kde budu případně v budoucnu studovat. Děkuji paní Sedlářové za to, jak skvělá je a jak se díky ní dokážu dnes orientovat i v něčem, co se ze začátku zdálo býti tak náročné.

Filip Kršňák, 4. A

Fotogalerie