Světluška 2018


15 496

je částka, kterou přispěla OA na konto Světluška díky našim studentům. Mezi dobrovolníky, kteří letos prodávali propagační předměty, patří S. Pěchová, K. Vašutová, S. Klimšová, P. Šecová, M. Sobková, K. Uličná, H. Berešová, N. Dedková, D. Outratová, N. Brandštetterová, K. Jarmarová, N. Medková, M. Štrobach a K. Lubojácká.

V září se pořádají sbírky po celé republice. Letos se konal 16. ročník.

Peníze jsou určeny na podporu slabozrakých a nevidomých.

Koncert pro Světlušku si můžete poslechnout živě 20. 10. 2018 ve 22:00 na ČT1 nebo v Českém rozhlase.

D. Richterová, ŠMP