Světluška 2017


10 542 je částka, kterou přispěla OA na konto Světluška díky našim studentům

  1. Fürstové, K. Hošťákové, M. Nadhajskému, D. Kostkovi, T. Kupské, Le Thi Huyen Anh, R. Repkovi,
  2. Špačkovi, N. Dedkové, H. Barešové, M. Štrobachovi, L. Soukupové.

Peníze jsou určeny na podporu slabozrakých a nevidomých. V září se pořádají po celé republice sbírky, kdy můžete v ulicích spatřit dobrovolníky propagující akci. Letos se konal patnáctý ročník.

D. Richterová, ŠMP

Světluška 2017
Světluška 2017