Studentské prezidentské volby 2022

Naše škola se v prosinci 2022 zapojila do Studentských voleb Jednota světa na školách.

Studenti nanečisto volili budoucí hlavu státu. Na hlasovacím lístku zakroužkovali jednoho z devíti kandidátů, abecedně 1. Andrej Babiš, 2. Jaroslav Bašta, 3. Pavel Fischer, 4. Marek Hilšer, 5. Danuše Nerudová, 6. Petr Pavel, 7. Denisa Rohanová, 8. Josef Středula, 9. Tomáš Zima.

V rámci celé ČR se do projektu zapojilo 516 škol, výsledky v řádném termínu odevzdalo 504 škol. 76 136 studentů hlasovalo.

Největší počet hlasů mezi středoškolskými studenty získala Danuše Nerudová (54,1%), druhý následoval Petr Pavel (25,7%) a na třetím místě se umístil Andrej Babiš (9,9%).

Jak to vypadalo na naší škole? Platný hlasovací lístek odevzdalo 256 studentů prvních až čtvrtých ročníků.

Výsledky: 
1. místo Danuše Nerudová 52,7%
2. místo Petr Pavel 23,4%
3. místo Andrej Babiš 9,8 %
4. místo Marek Hilšer 4,7%
5. místo Pavel Fischer a Josef Středula shodně 2,3%

Poděkování volební komisi ve složení René Schrom, Štěpán Kotala  z 2.C za sčítání hlasů, Šárce Kunčické, bezpečnostní referentce,  za  přepočet a odeslání hlasů.

Mgr. Jana Kondeková, Mgr. Veronika Piterková a studenti 1.A – 4.C
Fotogalerie: Šárka Kunčická
Administrativní podpora: Šárka Kunčická, Lucie Tomisová

Fotogalerie