Soutěž DUEL 2017

Dne 1. 12. 2017 se na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava konala soutěž Duel, ve které se studenti středních škol utkali ve znalostech z oblasti účetnictví a podnikové ekonomiky. Za naši školu se soutěže zúčastnily Monika Kurletová (3.B), Evelína Šedá (3.A) a Andrea Kalusová (4.B). Jejich úkolem bylo do 15. listopadu 2017 zpracovat a odeslat podnikatelský záměr a v den soutěže pak absolvovat případovou studii a test z problematiky účetnictví a daní podnikatelských subjektů, financi a podnikové ekonomiky. V této náročné soutěži získala naše děvčata krásné 4. místo v konkurenci 11 týmů z různých středních škol s ekonomickým zaměřením. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k pěknému umístění.

Výsledné hodnocení soutěže DUEL 2017
Výsledné hodnocení soutěže DUEL 2017

Ing. Miroslava Gardášová

Fotogalerie