Soutěž „Čertovské klání v rychlosti psaní“

Rok se s rokem sešel a v pátek 6. prosince 2019 se v naší škole uskutečnila tradiční soutěž o nejrychlejšího písaře

„Čertovské klání v rychlosti psaní“.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Cílem bylo opsat zadaný text s přesností do 0,4 % chyb u kategorie 1. ročníků a 0,3 % chyb u 2.-3. ročníků. Potom už rozhodovala rychlost.

Ve skupině 1. ročníků změřilo své síly celkem 18 studentů a ten nejlepší – David Patsch z 1. C psal rychlostí 246 úhozů za minutu.

Za 2.-3. ročníky se soutěže zúčastnilo 18 studentů a nejrychlejším písařem se stal Jan Dokoupil z 3. B, který dosáhl rychlosti 338 úhozů za minutu se 100% přesností.

V průběhu celé „akce“ panovala pohodová a příjemná předvánoční atmosféra, o kterou se zasloužily hlavně studentky, které přišly i v čertovském oblečení. Moc jim to slušelo a splnilo se i motto celé soutěže.

Ing. Marie Grygarová

Soutěž „Čertovské klání v rychlosti psaní“