SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ SE 4. ROČNÍKY

květen 2022

Ve dnech 24.5. a 30.5.2022, vždy v dopoledních hodinách, proběhlo v příjemném prostředí auly školy poslední setkání 4. ročníků. Postupně studenti tříd 4.A, 4.B a 4.C převzali z rukou svých třídních učitelů ročníková i maturitní vysvědčení včetně Europassů s podrobnou charakteristikou profesních kompetencí pro budoucí zaměstnavatele.

Se studenty se rozloučilo vedení školy i zástupci SRPOA. Přišli i rodiče, prarodiče, přátelé a kamarádi, kteří studentům po celou dobu studia drželi palce, byli jim oporou, nejen finanční, a měli pochopení pro jejich radosti, ale i starosti a problémy.

Program zpestřilo několik kulturních vystoupení maturantů samotných, projevy zástupců jednotlivých tříd, ale i projevy třídních učitelů, kteří humornou formou zavzpomínali na uplynulá 4 léta:

  • na 1. ročník – kdy proběhl adaptační kurz s prvními kontakty, přátelstvím i společnými aktivitami
  • na 2. ročník – kterým občas proletěla nějaká ta „Světluška“, olympiáda čehokoli, sportovní zápas se všemi…anebo proti všem. Přiskákal i „Matematický klokan“ s nácvikem maturitních úloh.
  • na 3. ročník – kterým se prošel „Ekonomický tým“ či „Eurorébus“ v podobě má dáti – dal
  • a na 4. ročník, ve kterém šlo už do tuhého 😊

A jak říká básník František Halas……

„Pak ještě stáhnem z kroužku známý klíč

A přejdem schody známé –

A cosi bude pryč.

Bylo to někdy dobré, někdy zlé, jak už to život nepřebrané nosí…

Snad i v tom zlém tu cosi ztrácíme.

Snad i v tom zlém jsme milovali cosi. „

…všem přejeme hezké dny a úspěšný a spokojený život.

 

Za kolegy TU 4.A Ing. Helenu Svrškovou, TU 4.C Ing. Petra Klimšu zapsala TU 4.B Mgr. Michaela Kubáčková…..všichni už TU bývalí.

Fotogalerie