Školní cena Fair-Play 2016

Maxmilián Kupka, žák 3. ročníku studijního oboru obchodní akademie, byl dne 7. dubna 2017 oceněn za své morální občanské jednání školní cenou Fair-Play 2016, kterou každoročně uděluje Český olympijský výbor a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Slavnostní udělování cen proběhlo v kongresovém centru České národní banky v Praze.

Maxmilián je svým ušlechtilým mravním činem, kterým zabránil možné újmě na zdraví nebo dokonce ztrátě na životě neznámého spoluobčana, příkladem svým spolužákům i všem mladým lidem, aby nebyli lhostejní k lidem ve svém okolí. Studenti i pedagogové se jeho jednání velmi váží.

Srdečně blahopřejeme!

Jménem pedagogů školy Ing. Marie Katapodisová, ředitelka