SCATE – Scio Computer Adaptive Test 2017

Studenti prvních ročníků absolvovali 5. 9. 2017 diagnostický test SCATEanglického jazyka.

Jedná se o ověřovací test, který zkoumá znalosti každého studenta individuálně.

Všech 96 studentů vypracovalo totožný test, jehož úlohy pokryly všechny jazykové úrovně A1 – C2.

Po vypracování testu dostal každý účastník konkrétní informaci o své skutečné úrovni jazykových znalostí.

Výsledky odpovídají obecně známé a uznávané stupnici  A1 – C2  podle Společného evropského referenčního rámce.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) je dokument Rady Evropy, který umožňuje vzájemně porovnávat jazykovou úroveň studentů dosaženou v různých zemích a v různých vzdělávacích systémech v Evropské unii. Definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Umožňuje tak srovnávat různé jazykové zkoušky, učebnice, kurzy apod. Pro zařazení začátečníků je přidána kategorie A0.

Test měřil dvě základní jazykové dovednosti, čtení a poslech. Byly do něj zařazeny úlohy ověřující:

  • čtení a porozumění textu
  • porozumění mluvenému slovu
  • znalost gramatiky a slovní zásoby
  • schopnost orientace v základních konverzačních situacích

Studenti oboru Informační technologie byli dle dosažených výsledků rozděleni do jazykových skupin, studenti oboru Obchodní akademie zjistili svou aktuální úroveň znalostí, do jazykových skupin jsou rozděleni dle druhého jazyka.

Z hlediska zájmu či potřeby si studenti mohou doobjednat certifikát, který dokazuje jejich jazykovou úroveň.

Za technickou podporu děkuji Ing. Jiřímu Kalouskovi.

Mgr. Jana Kondeková