SCATE 2018

Studenti všech prvních ročníků se hned na začátku školního roku podrobili online testu z angličtiny SCATE. Na základě velkého množství otázek zjišťujících znalosti gramatické, porozumění textu a poslechu studentům vyjelo hodnocení dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výsledkem je vždy určení úrovně žáka na škále A0C1+.

Testování proběhlo v aplikaci ScioDat.

Žáci hned po skončení testu získali podrobnou zprávu s přehledem a popisem jednotlivých úrovní. IT obor byl dle výsledků rozřazen do jazykových skupin.

Zájemci si mohli doobjednat i certifikát potvrzující danou jazykovou úroveň.

Ukázky testu najdete na zde.

Mgr. Jana Kondeková, technická podpora Ing. Jiří Kalousek

Fotogalerie

SCATE 2018

SCATE 2018