Sbírka pro opuštěná zvířata 2022

V prosinci 2022 se studenti, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy zapojili do finanční sbírky pro opuštěná zvířata.

Celková částka, kterou se podařilo vybrat, činila 18 162 Kč. Byla rozdělena do 2 částí, jednu třetinu dostala Nadace na pomoc zvířatům u veteriny doktora Nytry na Ukrajinské ulici a 2 třetiny třebovický psí útulek.

Krmivo bylo koupeno dle požadavků pracovnic útulku a ošetřovatelky koček paní Jany Strišové.

  1. 12. 2022 bylo zakoupené krmivo rozvezeno a předáno veterinární sestře paní Lucii Dočekalové a paní Martině Skyblíkové z třebovického psího útulku.

Velké poděkování právem náleží Vám všem, kteří jste opět přispěli.

Poděkování Julii Zvarové a Patriku Hlavatému z 1.A za nákup a pomoc při rozvozu krmiva, panu řediteli Kauflandu, Lukáši Kozákovi, za předobjednávku krmiva, paní hospodářce Lucii Tomisové a paní účetní Ing. Lence Barczokové za rozvoz krmiva.

Mgr. Jana Kondeková
Fotogalerie: Lucie Tomisová, Patrik Hlavatý

Fotogalerie