Sbírka potravin

V říjnu a v listopadu se studenti a zaměstnanci OA zapojili do potravinové sbírky, kterou Potravinová banka v Ostravě pravidelně pořádá v rámci Mezinárodního dne boje proti chudobě. Tento den připadá na 17.10., ovšem přispět do potravinové banky můžete kdykoli.

Potravinová banka je organizací, která slouží jiným sdružením a organizacím bojujícím proti sociálnímu vyloučení různých skupin obyvatelstva. Uzavírá dohody s místními humanitárními nebo charitativními organizacemi a dodává jim shromážděné potraviny.

Celkem jsme díky iniciativě školního parlamentu a aktivitě Mgr. J. Kondekové vybrali 6 565 Kč, za které studenti 1. C nakoupili trvanlivé potraviny. Členové parlamentu, R. Schrom a Š. Kotala, dohlédli také na správnost vyúčtování. Celý nákup je určený pro společnost Mens Sana, která sídlí nedaleko naší školy na ulici Ukrajinská.

Děkujeme všem, že jste přispěli a pomohli!

PaedDr. Dagmar Richterová

Fotogalerie