SBÍRKA POTRAVIN – PODĚKOVÁNÍ VŠEM STUDENTŮM A ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY

Jistě si vzpomenete, že v polovině října jste se aktivně zapojili do sbírky potravin. Tradičně ji pořádá Potravinová banka Ostrava ve spolupráci s krajským úřadem u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby (17. 10.). Ředitel krajského úřadu Ing. Tomáš Kotyza zaslal v těchto dnech naší OA oficiální poděkování.

A jak celá akce dopadla?

Celkem jsme vybrali 2 972 Kč (z toho 2100 Kč studenti a 872 Kč učitelé a správní zaměstnanci). Za tento obnos poté zorganizoval Mathias Štrobach (4. B) spolu s Kristýnou Královou (4. C) nákup potravin v nedalekém Kauflandu. Třídy 1. A, 2. B, 3. B a 3. C se svými třídními učiteli si nákup zajistily samy. Všechny chválíme!

Letos se zapojilo více než 110 krajských příspěvkových organizací, kterým se podařilo nasbírat 11,9 tun potravin. Nejaktivnější byly v letošním roce školy a to Gymnázium J. Božka z Českého Těšína (1 278 kg) a Masarykovo gymnázium z Příboru (1 200 kg). Celkem se dosud za devítiletou historii pořádání krajské sbírky podařilo nashromáždit úctyhodných 57,7 tun potravin.

D. Richterová, ŠMP