Rozloučení se Simonem

Už několikátým rokem spolupracujeme s jazykovou školou Hello a i v letošním školním roce s námi v některých hodinách anglického jazyka trávil rodilý mluvčí z Velké Británie pan Simon Johnson.

Studenti 2. ročníků tak mohli slyšet krásný britský přízvuk, dozvědět se hodně o kulturních odlišnostech, prohloubit své znalosti jazyka a vyzkoušet si bez příprav reagovat v nejrůznějších situacích. Témata tohoto roku byla rozmanitá, např. cestování, vzdělávání, bydlení, sporty, zdraví a nemoci, tradice a svátky, zločinnost nebo třeba vynálezy století.

Poslední hodina byla už tradičně věnována ohlédnutí za celým školním rokem. Studenti se se Simonem rozloučili malým, ale vynikajícím, a hlavně vlastnoručně upečeným překvapením, za který patří velký dík slečně Veronice Štefkové z 2.B. SRPOA také přispělo nemalým dárkem v podobě dárkového balíčku.

Děkuji všem, kteří jakkoli přispěli nebo se účastnili na rozloučení.

Za komisi cizích jazyků

Mgr. Eva Pražanová
Fotodokumentace: Lucie Tomisová

Fotogalerie