Regionální kolo Zlatého Ámose

Dne 5. února 2020 se v Klubu Heligonka v Ostravě uskutečnilo regionální kolo soutěže Zlatý Ámos. Zde vyučující Annu Rotreklovou doprovodili tři studenti ze třídy 2. A (Michnová, Pietrusová, Kuthan). Ti si připravili obhajobu ve formě zábavného vystoupení a pečlivě zodpovídali každý dotaz poroty. I přesto, že se kantorce postoupit do semifinále nepodařilo, všichni zhlédli zajímavá vystoupení ostatních, poslechli si rozhovory s porotou a obdrželi poučné materiály.

V Ostravě 17. 2. 2020

Mgr. Anna Rotreklová