RECYKLOHRANÍ 2018/2019

Během celého minulého školního roku probíhala soutěž ve sběru baterií a drobného elektroodpadu. Do soutěže se zapojilo celkem 71 studentů převážně prvních a druhých ročníků.

  1. místo Michaela Zelinová (2.A)
  2. místo Kristýna Uličná (2.B); Natálie Kokyová (2.B)
  3. místo Daniel Soviar (3.C); Simona Petrušková (2.B); Adéla Schindlerová (2.B)

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.

RECYKLOHRANÍ 2018/2019

 

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR  
468 kg elektrozařízení a tím jsme dosáhli:  
Úspory elektrické energie: 11,35 MWh    
Úspory ropy: 806,27 l    
Úsporu primárních surovin: 0,21 t    
Úspory vody: 43,34 m3    
Snížení produkce nebezpečného odpadu o 8,99 t    
Snížení produkce skleníkových plynů: o 2,09 t CO2 ekv    

 

 

Také v tomto školním roce 2017/2018 pokračujeme v zapojení do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který probíhá pod záštitou MŠMT České republiky. Program je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci. Naše hlavní školní aktivity:

Sběr baterií

Sběr drobných elektrospotřebičů

Vypracování zadaných úkolů

Exkurze
Cílem tohoto programu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Podrobnější informace o programu naleznete na: http://www.recyklohrani.cz/

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Monika Chvostková – učitelka fyziky
  • Mgr. Jolanta Dorotíková – koordinátorka EVVO
  • Lucie Tomisová – hospodářka

Naše škola získala další CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ.
Rercyklohraní - certifikát 2018