Erasmus+ 2019-2022

Projekt S POČÍTAČOVOU GRAMOTNOSTÍ DO SVĚTA III

Projekt S POČÍTAČOVOU GRAMOTNOSTÍ DO SVĚTA III

Již potřetí za sebou se podařilo naší škole uspět s žádostí na dvouletý projekt v rámci programu ERASMUS+, a to konkrétně na realizaci zahraničních žákovských stáží.  Grantová dohoda č. 2019-1-CZ01-KA102-060054 byla uzavřena s Domem zahraniční spolupráce původně na období od 01.12.2019 do 30.11.2021. Stáže, které se měli uskutečnit na jaře roku 2020 se však z důvodu pandemie covid-19 nemohly realizovat ani v náhradním jarním termínu 2021. Dům zahraniční spolupráce nám nakonec projekt prodloužil do 30.09.2022 s cílem umožnit všechny jeho aktivity.

Cílem realizace zahraničních stáží žáků naší školy je zvýšení podílu praxe a praktických zkušeností v odborném vzdělání, což vyplývá z požadavků zaměstnavatelů na odbornou úroveň našich absolventů. Další oblastí rozvoje kvality žáků je zvýšení jejich jazykových kompetencí, zejména při používání anglického jazyka v rámci odbornosti.  Realizace odborné praxe v zahraničí zvyšuje tedy předpoklady na uplatnitelnost našich absolventů nejen na domácím, ale také na zahraničním trhu, u zahraničních společností.  Naší destinací zahraničních stáží je město Dublin v Irsku.

Neméně důležitým aspektem projektu je zapojení naší školy do mezinárodní spolupráce s podniky v zahraničí a aplikace standardizovaných pravidel mezinárodní certifikace. Jde o tzv. Jednotky výsledků učení – ECVET, které máme pro obor 63-41-M/02 obchodní akademie i pro obor 18-20-M/01 informační technologie na naší škole pro potřeby evaluace praktických dovedností žáků v zahraničí zpracovány. Úroveň zvládnutí ECVET bude přenesen našim stážistům do Europass-Mobility, který bude jedním z výstupů jejich zahraniční stáže.

Koncem roku 2021 probíhal výběr žáků podle kritérií projektu. Poté se celkem 40 žáků začalo připravovat v jazykových kurzech na škole. Součástí tohoto 32hodinového kurzu bylo rovněž vyhodnocení úrovně jazykových dovedností systémem OLS, vypracování CV a motivačního dopisu. Na základě těchto podkladů partnerská firma v Dublinu vybírá žákům praxe v takových firmách, které budou co nejvíce odpovídat studovanému oboru a oblasti
praktických zájmů žáků.

Věříme, že 3týdenní zahraniční stáže žáků naší školy, které jsou plně hrazené z evropských zdrojů, v plánovaném termínu proběhnou.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy