Projekt Krokus 2018

I v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Krokus, který je určen žákům a studentům. Jedná se o irskou iniciativu, které se účastní několik evropských zemí. Nadace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) poskytuje školám cibulky žlutých krokusů, které vysazují na podzim na památku jednoho a půl milionu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu, a tisíců dalších dětí, jež se staly obětmi nacistických zvěrstev. Žlutá barva květin připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Krokusy kvetou na konci ledna, či na začátku února, kolem Mezinárodního dne památky holocaustu (27. ledna).

Účast na projektu nabízí konkrétní možnost, jak mladým lidem přiblížit tématiku holocaustu, a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti. Naučí se, jak důležitá je vzájemná tolerance
a respekt vůči všem lidem bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání. A když nám krokusy na jaře vykvetou, vzpomeneme si na oběti holocaustu.

Studenti 2.A, 2.B, 2.C a jejich třídní učitelé

Projekt KrokusProjekt Krokus

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Krokus, který je určen žákům a studentům. Projekt Krokus je irská iniciativa, které se účastní několik evropských zemí. Nadace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) poskytuje školám cibulky žlutých krokusů, které se vysazují na podzim na památku jednoho a půl milionu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu, a tisíců dalších dětí, jež se staly oběťmi nacistických zvěrstev. Žlutá barva květin připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Krokusy kvetou na konci ledna či na začátku února kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Účast na projektu nabízí konkrétní možnost, jak mladým lidem přiblížit tématiku holocaustu, a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti. Naučí se, jak důležitá je vzájemná tolerance a respekt vůči všem lidem bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání. Žluté krokusy vysazujeme, abychom si připomněli děti, které zahynuly během holocaustu. Tak na ně nikdy nezapomeneme a jejich památka přetrvá i pro budoucí generace. Když krokusy na začátku jara vykvetou, vzpomeneme si na děti, které zemřely. Tyto krásné květiny nám ale také připomenou, že i po těch nejstrašnějších okamžicích začíná nový život. Doufáme, že námi zasazené krokusy v areálu školy vykvetou. Držte nám palce!

Studenti prvních ročníků a jejich třídní profesoři

Fotogalerie