Profesní workshop s Innogy

Maturitou to všechno teprve začíná. A co dál? Abychom své studenty připravili na reálnou praxi a dali jim už v předstihu možnost dozvědět se praktické informace a vyzkoušet si aktivity, které dnes určují podobu přijímacích pohovorů, pořádáme už podruhé ve spolupráci se společností Innogy přednášku a workshopy. Tato akce zaměřená právě na problematiku kariéry, potřebných dovedností a celkového přístupu k trhu práce se už loni setkala u našich studentů s velkým ohlasem.

Jak akce probíhala?

V pondělí 11. listopadu 2019 se naši třeťáci v rámci přednášky dozvěděli, jak ke své kariéře přistupovat. Jaké kroky jsou nezbytné, které předpoklady je třeba rozvíjet a které aspekty dnes patří ke klíčovým. Celá přednáška směřovala k tomu, aby si studenti uvědomili, že hlavní devizou na trhu práce jsou jejich dovednosti a především motivace. Ing. Michal Lesczynski studenty v rámci případové studie seznámil s průběhem své kariéry. Na konkrétních příkladech ukázal, co se osvědčilo a co méně.

Ve druhé místnosti připravil profesionální tým lidí z Prahy a Ostravy pod vedením zkušených manažerek Alžběty Hesové a Jarmily Hofírkové sérii typových úloh, které se používají při výběru zaměstnanců. Se studentskými týmy je absolvovali, vyhodnotili a také jim poskytli zpětnou vazbu. Všichni účastníci si tak na vlastní kůži mohli vyzkoušet a prožít jednu ze sofistikovanějších metod náboru, jakou je Assessment Centrum. Také se dověděli spoustu informací o fungování zákaznických služeb ve velké společnosti.

Co jsme se naučili?

Studenti se seznámili s fungováním a principy zákaznických služeb jako důležitého odvětví ekonomiky. Rovněž získali velmi užitečné a cenné tipy, jak se u pracovního pohovoru chovat a co očekávat, jak reagovat na časté otázky. Dozvěděli se, jak správně napsat životopis, co by měl a naopak neměl obsahovat.

Závěr tříhodinového workshopu patřil vyhodnocení nejlepších týmů, které si odnesly hezké odměny.

Workshop byl velmi zdařilý, za což vděčíme opravdu profesionálnímu týmu nadšených lidí z firmy Innogy, kteří byli maximálně zapáleni pro danou věc. I studenti si akci velmi pochvalovali a oceňovali především její ryze praktické zaměření. Získali zde spoustu užitečných a cenných informací do života. Byli motivováni, aby si plnili své životní cíle, své plány a touhy. Innogy, děkujeme!

Ing. Jana Krejčí, garant odborných praxí

Fotogalerie