PROFESNÍ DEN 2018

Na den 30. 1. 2018 jsme pro naše studenty 4. ročníku připravili speciální akci s názvem Profesní den. V loňském roce jsme ji pořádali poprvé a setkala se s velkým ohlasem. Tematicky patří do bloku kariérového poradenství.

Na maturanty čeká v blízké době několik výzev, které mohou významně zasáhnout do jejich kariérních a životních plánů. Musí úspěšně uzavřít poslední ročník studia na střední škole a složit maturitní zkoušku. Ti, kteří chtějí pokračovat ve studiu, se právě v tomto období rozhodují, na kterou fakultu poslat přihlášku a který studijní program si zvolit. Profesní den jsme koncipovali tak, aby našim studentům představil možnosti, které mají, aby jim pomohl porovnat jejich výhody a nevýhody a zorientovat se v nabídce, která je velmi široká a různorodá. Část programu probíhala pro obory OA a IT odděleně a některé přednášky byly společné. Prezentace se střídaly v rychlém sledu, studenti mohli sledovat vystoupení zástupců VŠ a VOŠ, vzdělávacích institucí a firem, které se na nás často obrací se žádostí o možnost oslovit naše žáky a často přichází i s nabídkou konkrétních pracovních pozic.

Jak vyplývá z našich statistik, velké procento absolventů OA pokračuje ve studiu v oblasti ekonomie. Proto jsme také oslovili Ekonomickou fakultu VŠB-TU a naše pozvání ji prezentovat přijala proděkanka této fakulty, doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Letos fakulta pro bakalářské studium nabízí 9 studijních programů: ekonomika podniku, management, marketing a obchod, účetnictví a daně, národní hospodářství, eurospráva, informatika v ekonomice, finance a veřejná ekonomika a správa.

Soukromé vysoké školství zastupovala doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, PhD., která působí na Institutu vzdělávání SOKRATES. VŠ AMBIS, která může být další zajímavou možností studia, vznikla spojením Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu. Představil nám ji Dr. Petr Rožňák, CSc. se skupinou svých posluchačů. Vysoká škola práva a podnikání má pobočky v Praze, Brně a Ostravě-Michálkovicích. V řadách jejich posluchačů bychom již tradičně našli i naše absolventy. Jejich nabídku studijních programů nám prezentovala slečna Nikola Pražáková.

Častou volbou našich absolventů je i jednoleté studium na jazykové škole. Zlepšení jazykových kompetencí zcela jistě zvyšuje šance a uplatnitelnost na trhu práce. Možnosti, které nabízí JŠ Cloverleaf, nám ve svém vystoupení představila Mgr. Sylva Krčmářová.

V poslední době sílí zájem firem, které poptávají naše absolventy. Jsme pro ně často zajímavými partnery díky kvalitní jazykové průpravě a především díky propojení všeobecného a odborného vzdělání. Odborné kompetence navíc zvládáme nejen teoreticky, ale i prakticky. Příkladem může být i fakt, že součástí našich studijních programů jsou povinné odborné praxe ve 3. a 4. ročníku, v rámci kterých si studenti ověřují nabyté znalosti a dovednosti v praxi v reálných podnicích. Jednou z firem, se kterou v tomto směru dlouhodobě spolupracujeme, je firma SIEMENS. Posluchačům ji představila Ing. Petra Fujaková a její kolegyně, slečna Denisa Křížová, která je naší absolventkou.

Marie Jedličková a Jakub Kokeš oslovili studenty oboru IT jménem firmy OKIN GROUP, BPS, a.s.

Ve svém vystoupení podtrhli především fakt, že jazykové kompetence stejně jako odborná specializace jsou pro jejich mezinárodní pracovní týmy klíčové a představují nezbytnou podmínku týmové kooperace.

Firma ALZA patří na našem trhu k těm mladším, ale velmi progresivním a flexibilním. Vystoupení pana Pavla Chmelaře bylo živé, konkrétní a mělo velký ohlas.

Agentura STUDENT AGENCY má široký záběr, nicméně Bc. Michaela Fišerová se na naši žádost ve svém vystoupení zaměřila na možnosti zprostředkování pracovních pobytů v zahraničí.

Po maturitě a před nástupem na VŠ můžete například strávit prázdniny jako au-pair ve Velké Británii, jako táborový vedoucí v USA nebo jako recepční v hotelu v Itálii. Tato představa je pro některé určitě velmi lákavá a mnozí z maturantů využijí pomoc této agentury při získávání důvěryhodných kontaktů.

Zájem oslovit naše studenty projevila také společnost INNOGY, představila nám ji Hana Kožuchová. Firma je v současné době významným hráčem na trhu s energií. V nedávné době naše OA s Innogy navázala partnerskou spolupráci, která může oběma stranám přinést zajímavé možnosti.

Bc. Iveta Vedmochová, Dis. ve svém vystoupení zastupovala Pracovní úřad ČR. Seznámila nás s postupy, co dělat a jak se chovat, jestliže se ocitneme v situaci, kdy se naše kariéra nevyvíjí podle našich představ. Dále prezentovala možnosti pomoci, které nabízí stát, vysvětlila výhody statutu studenta a na základě svých zkušeností přidala i konkrétní rady a doporučení. Příjemné zjištění je, že ze statistik PÚ vyplývá, že počet absolventů OA, kteří jsou v evidenci PÚ, je téměř nulový a navíc se ještě rok od roku snižuje. Tento fakt je velmi potěšitelný a povzbudivý. Myslím, že ho můžeme vnímat jako signál dobré uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce.

PhDr. Ladislava Pechová
Výchovná a kariérová poradkyně

Fotogalerie