Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce
do prvního ročníku vzdělávání
pro šk. rok 2020/2021

V rámci přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia maturitních oborů vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně, 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika a 18-20-M/01 Informační technologie se bude konat jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky formou písemných testů.  Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Cermat.

Uchazečům nabízíme možnost připravit se na jednotnou přijímací zkoušku pod vedením zkušených pedagogů naší školy.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM budou probíhat vždy ve středu v rozsahu 2 vyučovacích hodin v době 14:40-16:10 h

v následujících termínech:

Český jazyk a literatura Matematika
          – 29. 1. 2020
19. 2. 2020   5. 2. 2020
  4. 3. 2020 26. 2. 2020
18. 3. 2020 11. 3. 2020
  1. 4. 2020 25. 3. 2020
          –   8. 4. 2020

Každý kurz z českého jazyka a literatury i z matematiky bude obsahovat testovací úlohy včetně rozboru chyb a procvičování učební látky, ve které účastníci kurzů nejvíce chybují.

Cena kurzu je stanovena ve výši Kč 75,–/vyučovací hodinu, tzn. že za každý jednotlivý dvouhodinový kurz se bude hradit ve škole před jeho zahájením Kč 150,– v hotovosti.

Vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 20. ledna 2020 na sekretariát školy alena.chamradova@oa-poruba.cz.  Výjimečně se můžete přihlásit i dodatečně, nejpozději však vždy do předcházejícího pátku před kurzem.

Přihláška k přípravným kurzům
Word

Náplň kurzů k přijímacím zkouškám z CJL
19.02.2020 Čtení s porozuměním, procvičování pravopisných jevů
04.03.2020 Literární rozbory, cvičné didaktické testy
18.03.2020 Větné rozbory, procvičování pravopisných jevů, literární pojmy
01.04.2020 Práce s texty – textová návaznost, cvičné didaktické testy
Náplň kurzů k přijímacím zkouškám z MAT
29.01.2020 Zkrácený ilustrační test s rozborem;  mocniny
05.02.2020 Číselné množiny; algebraické výrazy
26. 02. 2020 Rovnice; planimetrie
11. 03. 2020 Procenta, poměr; stereometrie
25. 03. 2020 Funkce, slovní úlohy; grafy a tabulky
08. 04. 2020 Ilustrační test; rozbor ilustračního testu