Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠK. ROK 2019/2020

V rámci přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia maturitních oborů vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 18-20-M/01 Informační technologie se bude konat jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky formou písemných testů.  Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Cermat.

Uchazečům nabízíme možnost připravit se na jednotnou přijímací zkoušku pod vedením zkušených pedagogů naší školy.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM budou probíhat vždy ve středu v rozsahu 2 vyučovacích hodin v době 14:40-16:10 h

v následujících termínech:

Český jazyk a literatura Matematika
30.01.2019 13.02.2019
20.02.2019 27.02.2019
06.03.2019 13.03.2019
20.03.2019 27.03.2019
03.04.2019 10.04.2019

 

Každý kurz z českého jazyka a literatury i z matematiky bude obsahovat testovací úlohy včetně rozboru chyb a procvičování učební látky, ve které účastníci kurzů nejvíce chybují.

Cena kurzu je stanovena ve výši Kč 75,–/vyučovací hodinu, tzn. že za každý jednotlivý dvouhodinový kurz se bude hradit ve škole před jeho zahájením Kč 150,– v hotovosti.

Vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 22. ledna 2019 na sekretariát školy alena.chamradova@oa-poruba.cz.  Výjimečně se můžete přihlásit i dodatečně, nejpozději však vždy do předcházejícího pátku před kurzem.

Přihláška k přípravným kurzům
Word