Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
do prvního ročníku vzdělávání
pro šk. rok 2018/2019

V rámci přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia maturitních oborů vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a 18-20-M/01 Informační technologie se bude konat jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury (CJL) a z matematiky (MAT) formou písemných testů.  Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum.

Uchazečům nabízíme možnost připravit se na jednotnou přijímací zkoušku pod vedením zkušených pedagogů naší školy.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

budou probíhat v rozsahu 2 vyučovacích hodin každé druhé pondělí z CJL a každou druhou středu z MAT, vždy od 14:30 do 16:00 h v následujících termínech:

CJL – pondělí
22.01.2018
05.02.2018
19.02.2018
05.03.2018
26.03.2018
MAT – středa  Obsah kurzu
31.01.2018 Ilustrační test s rozborem
14.02.2018 Číselné množiny, algebraické výrazy
28.02.2018 Rovnice, planimetrie
21.03.2018 Procenta, poměr, stereometrie
04.04.2018 Funkce, slovní úlohy, grafy a tabulky

Každý kurz z českého jazyka a literatury bude zahrnovat vypracování ilustračního testu s následným rozborem chyb a procvičování látky s největší chybovostí účastníků kurzu.

Cena kurzu je stanovena ve výši Kč 75,–/vyučovací hodinu tzn., že za každý jednotlivý dvouhodinový kurz se bude hradit ve škole před jeho zahájením Kč 150,– v hotovosti.

Vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do úterý 16. 1. 2018 na sekretariát školy alena.chamradova@oa-poruba.cz.  Výjimečně se můžete přihlásit i dodatečně, nejpozději však vždy 3 pracovní dny před zvoleným kurzem.

Přihláška k přípravným kurzům
Word