Přijímací řízení na VŠ 2018

Dne 2. 11. 2017 proběhla přednáška pro studenty 4. ročníku s názvem

Přijímací řízení na VŠ 2018“.

Výchovná poradkyně v rámci kariérového poradenství podala studentům aktuální informace z následujících oblastí:

  • Profesní orientace – testy osobnostních charakteristik – metodika Hollanda
  • Studium na VŠ – terminologie
  • Výběr vhodné vysoké školy – základní principy a doporučení
  • Přijímací řízení na VŠ 2018 – specifika zkoušek, druhy přijímacích testů
  • Národně srovnávací zkoušky 2018 – termíny, místa, přihlášení, obsah, úskalí, doporučení
  • Ukázky testů SCIO – MAT, ZSV, OSP

Přednášky se zúčastnilo asi 25 studentů, po ní následovala diskuze, kdy výchovná poradkyně odpovídala na konkrétní dotazy.

VP pozvala studenty na akci kariérového poradenství „Profesní den“, která se bude konat 30. 1. 2018 v prostorách školy. Workshopy a prezentace povedou zástupci vzdělávacích institucí, VŠ, VOŠ, jazykových škol, ÚP a dále firem, které mají zájem o naše absolventy.

VP předala tištěné materiály „Kam po maturitě?“, „Jak na VŠ?“, pozvánky na DOD aj.

Informace, které zazněly na přednášce včetně zajímavých internetových odkazů, jsou umístěny na výukovém portálu Moodle v sekci Výchovné poradenství.

PhDr. Pechová,
Výchovná a kariérová poradkyně