Příjímací řízení 2020 – obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Náhradní termín I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení náhradního termínu I. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Dokument pdf
310 kB

Testová zadání a klíče správných řešení naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf.

Datum zveřejnění: 26. června 2020
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

Seznam přijatých uchazečů po náhradním termínu I. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Seznam přijatých uchazečů I. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Dokument pdf

147 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Bodové hodnocení
prospěch ze ZŠ test z CJL test z MAT celkem
1. 152 39.70 45.00 48.00 132.70
30. 161 22.10 33.00 28.00 83.10

Datum zveřejnění: 26. června 2020

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě vydání nového rozhodnut podle správního řádu nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkouškou na obory jiné.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy


I. kolo přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledková listina oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení I. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Dokument pdf
310 kB

Testová zadání a klíče správných řešení naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Datum zveřejnění: 16. června 2020
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

 

Seznam přijatých uchazečů I. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Seznam přijatých uchazečů I. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Dokument pdf

147 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Bodové hodnocení
prospěch ze ZŠ test z CJL test z MAT celkem
1. 152 39.70 45.00 48.00 132.70
27. 158 32.10 27.00 26.00 85.10

Počet přijatých uchazečů v řádném termínu je o 3 menší, než byl stanoven předpokládaný počet přijímaných, a to z důvodu konání přijímacích zkoušek 3 uchazečů v náhradním termínu. Po vyhlášení výsledků náhradního termínu (26. 6. 2020) budou tato 3 místa naplněna.

Datum zveřejnění:

Datum zveřejnění:  16. června 2020

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě vydání nového rozhodnut podle správního řádu nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkouškou na obory jiné.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy