Přednáška pro maturanty: ÚŘAD PRÁCE aneb co dělat, když ….

Na středu 5. 2. 2020 jsme pro studenty 4. ročníku připravili přednášku, která tematicky patří do bloku kariérového poradenství.

Naše maturanty čeká v blízké době velmi hektické období: musí úspěšně uzavřít poslední ročník studia, složit maturitu a zvládnout přijímací zkoušky na VŠ nebo se ucházet o místo ve firmě, kde by chtěli začít pracovat. Každý z těchto úkolů vyžaduje důkladnou přípravu a rozhled a úspěch či neúspěch v kterémkoli z těchto kroků může podstatně zasáhnout do jejich životních i kariérních plánů.

Bc. Iveta Vedrmochová, DiS. ve svém vystoupení zastupovala Úřad práce ČR. V úvodu nám v krátkosti představila strukturu a historii této instituce a prezentovala služby, které ÚP občanům nabízí. Dále nám paní Vedrmochová poskytla rady a doporučení, jak postupovat, jestliže se ocitneme v situaci, kdy se naše kariéra nevyvíjí podle našich představ. Zdůraznila především časté chyby, kterých se absolventi dopouští, například v situaci, kdy odejdou pracovat do zahraničí, a uvedla odkazy na internetové zdroje, které mohou být užitečné. Dále jsme se dozvěděli, kdy máme status studenta a jaké výhody z toho plynou. Mě osobně také zaujala nabídka osobnostně-profesního testování v oblasti studijního poradenství a profesní typologie.

I přesto, že náš region patří v tomto ohledu mezi oblasti nejvíce rizikové, momentální procento nezaměstnanosti je na relativně nízké úrovni a údaje o uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce jsou povzbudivé.

Přednášky jako ta, které jsme se dnes zúčastnili, vždy nastolí mnoho otázek a otevřou nové pohledy. Věříme, že jsme touto akcí pomohli na mnohé otázky odpovědět a třeba i nabídnout další, nové alternativy. V každém případě přejeme všem maturantům, aby dokázali zúročit svoji snahu a píli posledních let, a aby se naplnila jejich přání a očekávání.

PhDr. Ladislava Pechová
Výchovná a kariérová poradkyně

UPUP