Pre-Testing jaro 2019 v Britské radě Ostrava

Studenti 2.A se v jarním  termínu zúčastnili pre-testů z angličtiny v ostravské Britské radě.

Ověřili si své znalosti z všeobecné angličtiny  úrovně B2.

Co je to Pre-Testing? Je to dobrá příležitost nejen pro studenty zkusit si cambridgeskou zkoušku zdarma. Pre-testy připravuje Cambridge English za účelem pomoci zájemcům při přípravě a učitelům při výuce. Testování má velký význam při sestavování reálných zkouškových testů. Výsledky obdrží studenti za 3 až 4 týdny po pre-testu.

Cambridgeské zkoušky jsou v Ostravě organizovány ve spolupráci s British Council, Czech Republic.

Cambridgeské zkoušky z obecné angličtiny jsou určeny pro kandidáty, jejichž rodným jazykem není angličtina. Patří mezi světově nejznámější kvalifikace z anglického jazyka. Examinátoři nabízejí pětistupňovou škálu zkoušek. Každá z nich prověřuje čtyři základní jazykové dovednosti – poslech, mluvení, čtení a psaní.

V případě zájmu o složení zkoušky kontaktujte Britskou radu v Ostravě na britske.centrum@kmo.cz.

Termíny registrace právě probíhají – duben/květen 2019.

Mgr. Jana Kondeková