PRAHA 5. – 7. 9. 2018

Exkurze do Prahy se zúčastnila třída 4.A v doprovodu třídní Mgr. J. Dorotíkové a Mgr. K. Kofránkové. Program byl zaměřen na kulturněhistorické památky Prahy a okolí.  Brzy ráno v úterý jsme vyrazili rychlíkem do našeho hlavního města, ubytovali jsme se v penzionu Anděl a jeli vlakem na Karlštejn, kde jsme měli prohlídku hradu s odborným výkladem. Po příjezdu zpět do Prahy jsme prošli jsme Václavské náměstí, zastavili se u památníku Jana Palacha a prohlédli si Stavovské divadlo. Večer jsme shlédli divadelní představení v rámci Shakespearovských slavností s názvem Dobrý konec všechno spraví. Druhý den začínal program prohlídkou Pražského Hradu s průvodcem, který nás seznámil s historií Chrámu Sv. Víta, prošli jsme Starý královský palác, Baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Pak jsme Nerudovou ulicí scházeli na Malostranské náměstí a přes Karlův most k Pražským Benátkám a lodí pluli po Vltavě. Po osobním volnu jsme se sešli na penzionu a společně se vydali na Vyšehrad, odkud jsme pěšky došli na nábřeží a pozorovali večerní ruch. Poslední den jsme jeli lanovkou na Petřín, vyšli 299 schodů na rozhlednu a pokochali se výhledem na Prahu. Poté jsme navštívili kostel, kde se nachází Pražské Jezulátko a prošli jsme Vrtbovskou a Valdštejnskou zahradu. Odpoledne jsme pak odjížděli zpátky do Ostravy.

Dorotíková

Fotogalerie