Povinnost testování uchazečů

POVINNOST TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ

JAKO PODMÍNKA ÚČASTI NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

  V souladu s Mimořádným opatřením č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN bude umožněna účast na přijímací zkoušce uchazeči, který:

  1.  nemá příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy)
  2. doloží před přijímací zkouškou ve vstupních prostorách Obchodní akademie negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu nebo PCR testu provedeného v posledních 7 dnech na své základní škole.

Tento doklad může uchazeč nahradit:

  • dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledků antigenního testu nebo PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od její aplikace)

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s povinností dokládání negativního výsledku testu zde

Ostrava-Poruba 8. dubna 2021

                                                                                                Ing. Marie Katapodisová  v. r.
ředitelka školy