Potravinová sbírka – poděkování studentům a pedagogům

Podobně jako v minulých letech se i letos naše škola zúčastnila krajské sbírky potravin. Pořádá ji Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava u příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě, který připadá na 17. 10.

Děkuji vám, studentům a vyučujícím, kteří jste se v říjnu do sbírky zapojili. Vedli jste si skvěle, vybrali jste částku 4 340 Kč.

Za tento obnos nakoupili studenti 4. B J. Veltšmídová a T. Kučera trvanlivé potraviny, které předali  paní Neumannové, zástupkyni společnosti MENS SANA.

Škola obdržela certifikát a oficiální poděkování Potravinové banky Ostrava.

D. Richterová, ŠMP

Sbírka potravin

Sbírka potravin

Sbírka potravin