POSTUP PO VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021/2022

DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠK. ROK 2021/2022

Ve středu 19. 5. 2021 nám dodá CERMAT vyhodnocení testů jednotné přijímací zkoušky a budeme zpracovávat celkové výsledky přijímacího řízení a sestavovat výsledkovou listinu, kterou plánujeme zveřejnit ještě týž den na webových stánkách a ve vstupním prostoru školy přibližně v 15:30 hod.

Každý uchazeč se najde ve výsledkové listině podle svého přiděleného registračního čísla, které měl uvedené v pozvánce na přijímací zkoušku na naši školu.

PŘIJATÍ UCHAZEČI mohou do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdávat „Zápisový lístek“ (ZL), a to osobně během tří prodloužených pracovních dnů na sekretariátu školy, vždy od 7:00 h do 17:00 h:

v pátek 21. 5. 2021
v pondělí 24. 5. 2021
v úterý 25. 5. 2021

Možnost odevzdávání ZL bude v dalších dnech až do termínu 2. června 2021 v běžné pracovní době od 7:00 h do 15:30 h.
ZL musí být podepsaný zákonným zástupcem i uchazečem.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI budou mít možnost si prostřednictvím svého zákonného zástupce osobně vyzvednout „Rozhodnutí o nepřijetí“ a současně podat „Odvolání“ v prodloužených pracovních dnech na sekretariátu školy, vždy od 7:00 h do 17:00 h:

v pátek 21. 5. 2021
v pondělí 24. 5. 2021
v úterý 25. 5. 2021

Od 26. 5. 2021 budou nevyzvednutá „Rozhodnutí o nepřijetí“ zaslána poštou zaslána poštou.

Termín pro podání „Odvolání“ je do 3 pracovních dnů od obdržení/doručení „Rozhodnutí o nepřijetí“. Přijatí uchazeči odevzdávají ZL vždy na jednu ze dvou škol, proto jsou každoročně na uvolněná místa přijímáni uchazeči, kteří se včas odvolali.

V případě dotazů volejte na tel. č. 597 317 791 nebo na sekretariát školy 597 317 790.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka