Porubský vánoční jarmark 2018

Městský obvod Poruba každoročně pořádá tradiční Vánoční jarmark, kterého se účastní mateřské, základní i střední školy. Letos se ve středu 19. prosince do programu už druhým rokem aktivně zapojili i naši studenti.

Gabriela z 1. B zazpívala píseň s vánoční tematikou, duet jsme si poslechli v podání Sáry a Markéty z 2. A, všechny zpěvačky sklidily velký potlesk. K navození atmosféry Vánoc přispěl i Patrik z 1. A, který zahrál na flétnu 2 tradiční koledy. Známé i méně známé tradice, zvyky a symboly, které se pojí s dobou adventní i vánoční, připomněli Markéta a Daniel z třetích ročníků. Vystoupení přišla podpořit paní ředitelka, vyučující a také studenti.

Děkujeme všem účinkujícím za vzornou reprezentaci školy a přejeme Vám všem úspěšný vstup do nového roku.

Doufáme, že za rok se v předvánočním čase opět na jarmarku potkáme.

Bronislava Grebíková a Veronika Polachová

Fotogalerie