Porubský vánoční jarmark – 2017

Městský obvod Poruba každoročně pořádá tradiční Vánoční jarmark, kterého se účastní mateřské, základní i střední školy. Letos 12. prosince se do programu aktivně zapojili i naši studenti.

Denisa a Pavlína zazpívaly písně s vánoční tematikou a sklidily velký potlesk. K navození atmosféry Vánoc přispěla i Tereza, která zahrála na flétnu 3 známé tradiční koledy. Známé i méně známé tradice, zvyky a symboly, které se vážou k době adventní i vánoční, připomněli Patrik a Tomáš. Vystoupení přišla podpořit paní ředitelka, vyučující i studenti.

Děkujeme všem účinkujícím za vzornou reprezentaci školy a přejeme Vám všem radostné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku.

Doufáme, že za rok se v předvánočním čase opět na jarmarku potkáme.

Bronislava Grebíková a Veronika Polachová

Porubský vánoční jarmark