Pilotní testování OSP a ANJ

Na podzim se studenti 3. ročníků  v předmětu ZSV zúčastnili pilotního testování OSP. Jedná se o přípravný test Obecných studijních předpokladů, se kterým se studenti v upravené podobě mohou setkat za rok u přijímacích zkoušek na mnohé vysoké školy.

Vždy se testují základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test středoškolských znalostí, při řešení úloh se vychází pouze z informací v zadání.

Náš test obsahoval 2 části,  Verbální oddíl  a Analytický oddíl.
Úlohy ve VERBÁLNÍM  oddílu testovaly schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadovaly pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem jako celkem.

Úlohy v ANALYTICKÉM oddílu testovaly schopnost
pracovat s kvantitativními údaji, zorientovat se v sadě podmínek a vyvozovat z nich a schopnost práce se soubory informací. K řešení je nutné mít určité matematické znalosti, ty ale zpravidla nepřesahují úroveň základní školy.

  1. ročník Informatiky ověřil své znalosti i v testu z anglického jazyka. Slovní zásoba a gramatika je vždy na úrovni B2.

 

SCIO seznámí naše studenty s hodnocením testu (s tzv. percentilem) na konci prosince 2018 či na začátku ledna 2019

(Percentil vyjadřuje, jak se jednotlivý účastník umístil v rámci všech ostatních účastníků, nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhlo horšího výsledku než o­n (např. umístil-li se účastník na 93. percentilu, znamená to, že předstihl 93 % ostatních a jen 7 % ze všech testovaných bylo lepších než o­n). Pokud je znám i celkový počet testovaných, je možné díky percentilu určit i absolutní pořadí účastníka.

Mgr. Jana Kondeková

Fotogalerie