Petice v on-line výuce ZSV

Svoboda a lidská práva patří k základním hodnotám, které je potřeba bránit. V době prezenční výuky jsme v hodinách ZSV mimo jiných aktivit také podporovali činnost mezinárodního dobrovolného hnutí Amnesty International. Toto hnutí už od roku 1961 bojuje proti nesvobodě a bezpráví a usiluje o dodržování základních lidských práv.

Jaká témata patří k nefrekventovanějším? Formou podpisů na peticích se zastáváme politických vězňů a dalších nespravedlivě pronásledovaných, bojujeme proti mučení, trestu smrti i násilí na ženách.
Tato aktivita je možná také v době distanční výuky a někteří studenti se o tom už přesvědčili. Na další tato dobrovolná aktivita ještě čeká.

Jak se můžeme, studenti i vyučující, zapojit? Lze podepsat petice za nespravedlivě pronásledované, urgentní petice, zapojit se do dobrovolnictví nebo začít darovat.

Více informací najdete na webu: https://www.amnesty.cz

A pro zajímavost, kdo vlastně může petici podepsat?

Vzhledem k tomu, že každý jednotlivec je nositelem petičního práva, může podat petici i osoba mladší 18 let. Petiční zákon stanoví některá věková omezení, které však souvisejí se zajištěním řádné komunikace petentů vůči adresátům petic, resp. procesem shromažďování podpisů pod petici. Podle § 3 odst. 3 petičního zákona jsou členové petičního výboru povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány, resp. i orgány územních samosprávných celků, a v souladu s § 4 odst. 4. petičního zákona může být shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let. (Metodická pomůcka k vyřizování petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.)

Poděkování studentům 2.A.

Mgr. Jana Kondeková
Fotogalerie : 2.A

Fotogalerie