Maturitní zkouška

Maturitní zkouška 2023 Maturitní zkouška 2022 Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 2022 Maturitní zkouška 2021 Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 2021 Maturitní zkouška 2020 Kritéria [...]

Poradenské služby

Ve škole jsou poskytovány poradenské služby výchovným poradcem a školním metodikem prevence. V případě výukových problémů se můžete obrátit na Pedagogicko-psychologickou poradnu. Kontakty [...]

Odborná praxe

Povinnou odbornou praxi absolvují naši studenti ve 3. ročníku v jarním termínu během měsíce května v rozsahu 2 týdnů a následně ve 4. ročníku v podzimním [...]