Poradenské služby

Ve škole jsou poskytovány poradenské služby výchovným poradcem a školním metodikem prevence. V případě výukových problémů se můžete obrátit na Pedagogicko-psychologickou poradnu. Kontakty [...]

Odborná praxe

Povinnou odbornou praxi absolvují naši studenti ve 3. ročníku v jarním termínu během měsíce května v rozsahu 2 týdnů a následně ve 4. ročníku v podzimním [...]

Tvorba webových stránek

Zvládneš jazyk HTML Naučíš se webové stránky formátovat pomocí kaskádových stylů a oživovat pomocí jednotlivých skriptů (JavaScript) Vytvoříš webovou prezentaci dle požadavků zadavatele [...]

Makroekonomie

Výuka tohoto předmětu je ve 4. ročníku, s dotací dvou hodin týdně. Cílem tohoto předmětu je naučit studenty pracovat s obecnými pojmy ekonomie. [...]

Zeměpis

Rozšíříš své znalosti o Zemi Procestuješ všemi regiony světa Absolvuješ zeměpisné vycházky a exkurze v rámci ČR Můžeš se zúčastnit zeměpisných soutěží [...]

Ruský jazyk

Naše škola nabízí studium tří jazyků – anglického, německého a ruského. Studenti si volí první, hlavní jazyk, což je zpravidla ten, který studovali [...]