Historie a současnost

Dějiny českého ekonomického školství v Ostravě se začaly psát na počátku 20. století. Severní Morava a Slezsko byly oblastmi s německým a českým obyvatelstvem, a tak se české školství v rámci habsburské monarchie prosazovalo obtížně. Dvoutřídní komunální Obchodní škola v Mariánských Horách byla zřízena 7. 9. 1905. …. [...]