Poradenské služby

Ve škole jsou poskytovány poradenské služby výchovným poradcem a školním metodikem prevence. V případě výukových problémů se můžete obrátit na Pedagogicko-psychologickou poradnu. Kontakty [...]

Odborná praxe

Naši studenti ve třetím a čtvrtém ročníku povinně absolvují odbornou praxi ve firmách, kde uplatňují své teoretické a praktické znalosti získané při výuce. [...]

Tvorba webových stránek

Zvládneš jazyk HTML Naučíš se webové stránky formátovat pomocí kaskádových stylů a oživovat pomocí jednotlivých skriptů (JavaScript) Vytvoříš webovou prezentaci dle požadavků zadavatele [...]