OZNÁMENÍ O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává organizace:

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

 proběhnou ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v budově školy.

Voleni budou 2 členové školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky (od 10:35 do 18:30 h) a 2 členové školské rady budou voleni pedagogickými pracovníky  (od 13:40 do 16:00 h).

Výše uvedené oprávněné osoby, svolávané k volbám členů do školské rady, navrhují volební komisi kandidáty na členství ve školské radě. Návrhy a seznamy kandidátů, podané volební komisi do středy 25. října 2017, budou zveřejněny.

Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi k přípravě a provedení voleb z řad pedagogických pracovníků školy ve složení:

Mgr. Karolína Kofránková                    karolina.kofrankova@oa-poruba.cz

Mgr. Jolanta Dorotíková                        jolanta.dorotikova@oa-poruba.cz

Mgr. et Mgr. Veronika Polachová         veronika.polachova@oa-poruba.cz

Ostrava 10. října 2017

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy

OZNÁMENÍ O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY
PDF

394,69 kB