OZNÁMENÍ O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává organizace:

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

 proběhnou ve čtvrtek 19. března 2020 v budově školy.

Voleni budou 2 členové školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky (od 10:35 do 18:15 h) a 2 členové školské rady budou voleni pedagogickými pracovníky (od 13:40 do 16:00 h).

Výše uvedené oprávněné osoby, svolávané k volbám členů do školské rady, navrhují volební komisi kandidáty na členství ve školské radě. Návrhy a seznamy kandidátů, podané volební komisi do úterý 3. března 2020, budou zveřejněny.

Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi k přípravě a provedení voleb z řad pedagogických pracovníků školy ve složení:

Mgr. Kristina Malíková   kristina.malikova@oa-poruba.cz
Ing. Michal Pala   michal.pala@oa-poruba.cz
Mgr. Veronika Piterková  veronika.piterkova@oa-poruba.cz

 

Ostrava 18. února 2020

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy

Kandidáti z řad pedagogických pracovníků školy
PDF

186,5 kB

Kandidáti z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
PDF

188,6 kB

OZNÁMENÍ O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY
PDF

183,4 kB