Online besedy s místopředsedkyní Evropského parlamentu

V průběhu ledna a února 2021 se studenti 1., 2. a 4. ročníků v rámci výuky ZSV zúčastnili online besed s paní Ditou Charanzovou, místopředsedkyní Evropského parlamentu. Jedna třída se na tuto besedu teprve těší.

Na besedu jsme se připravovali v rámci hodin ZSV, kde si starší žáci osvěžili a zopakovali své znalosti o Evropské unii a první ročníky načerpaly nové znalosti a lépe se tak zorientovaly v této problematice.

Po krátkém úvodu ze strany našich studentů jsme se prostřednictvím aplikace ZOOM a s pomocí pana Jana Řebřiny, úředníka Evropského parlamentu, přenesli do prostředí této instituce. Pan Řebřina nás krátce seznámil se současnou situací v Evropské unii. Součástí besedy byly prezentace orgánů EU a jejich úkolů. Zajímavé byly také pasáže z historie. Největší nadšení ale sklidila komentovaná prohlídka celého parlamentu.

Další část byla věnována dotazům, které tentokrát už směřovaly přímo k paní Ditě Charanzové, místopředsedkyni Evropského parlamentu. Týkaly se vystoupení Velké Británie z EU, počtu českých europoslanců, možnosti naší země působit na EU či ji ovlivňovat, současné pomoci EU, problematiky eura a celé řady dalších témat.

Posední část byla věnována možnosti práce či studia v Evropském parlamentu. Dvě současné stážistky EP nás seznámily s touto problematikou: s nezbytnou jazykovou výbavou, s náplní stáže i programy pro studenty.

Velmi děkujeme paní Ditě Charanzové a panu Janu Řebřinovi, že si na nás udělali čas. Díky patří také paní asistentce Petře Havránkové za mailovou komunikaci a Katce a Lence, stážistkám EP, za neocenitelné příklady z praxe. A děkujeme také Markovi, Matesovi, Arturovi, Elen, Davidovi, Tomovi, Matějovi, Dominikovi a Vítkovi za představení svých spolužáků a všem ostatním, kteří pokládali dotazy či jen 45 minut sledovali dění.

Mgr. Jana Kondeková a studenti
Fotogalerie Mgr. Jana Kondeková
Technická podpora Ing. Aleš Oujezdský, PhD.

Fotogalerie