Online beseda s hejtmanem Moravskoslezského kraje

22. 6. 2021 se studenti 1. A a 2. A zúčastnili online besedy s hejtmanem Moravskoslezského kraje, panem Ivo Vondrákem.

Na besedu se připravovali ve výuce ZSV. Hledali zajímavé informace ze života, studia, zaměstnání, politiky. Vše směřovalo k následné fázi, a to k tvorbě otázek. Poděkování patří studentům obou tříd i zapisovatelům, Sonymu a Markovi.

Termínů bylo více, ale vzhledem ke stále nejisté situaci se beseda uskutečnila online prostřednictvím nám dobře známých MS Teams. V 7. vyučovací hodině se studenti obou tříd shromáždili v učebně č. 25 a čekali na připojení.

Role moderátorů se ujali Elen Kejdová ze 2.A a Marek Ožana z 1.A. Po úvodním představení následovala  pěkná řada otázek. Týkaly se soukromého, studijního i pracovního života pana hejtmana. Studenti nezapomněli ani na současnou politickou situaci, blížící se volby či zhodnocení situace s ohledem na epidemii covidu v České republice. Zajímavá byla i prognóza očkování v Moravskoslezském kraji.

Pan hejtman reagoval velmi pohotově, často i vtipně, nejen, když radil ohledně techniky. Je vidět, že počítače opravdu studoval.

Soukromé dotazy se týkaly třeba platu hejtmana, oblíbeného jídla, filmu či druhu hudby. Na závěr můžeme prozradit, že pan hejtman má rád šunkofleky, poslouchá rock a jeho oblíbený film se jmenuje Zachraňte vojína Ryana.

Pana hejtmana i studenty přišla pozdravit i paní ředitelka Ing. Marie Katapodisová.

Beseda skončila po 45 minutách přáním pěkných prázdnin ze strany pana hejtmana a naším velkým poděkováním za zájem, ochotu i čas. Věříme, že další besedy už budou naživo.

Mgr. Jana Kondeková a studenti 1. A a 2. A
Fotogalerie Tran Trong Son a Isabelle Dihel, 2. A

Fotogalerie