Ocenění prospěchově nejlepších studentů školy

Ve čtvrtek 30.1.2020 proběhlo ve sborovně ocenění 25 prospěchově nejlepších studentů naší školy z 1. – 4. ročníků, kteří v 1. pololetí školního roku 2019/20 dosáhli průměru do 1,5 včetně.

Po krátkém povzbudivém projevu Ing.Marie Katapodisové, ředitelky školy, došlo k rozdávání drobných dárků.

Studentky na 1. místě, Krystyna Halabuková ze 4.B a Klára Strausová ze 3.A, dosáhly průměru 1,00.

Oceněním byla dárková poukázka ve výši 500 Kč od společnosti Ollies, kterou věnovalo SRPOA a ve druhém případě se jednalo o sponzorský dar výše zmíněné společnosti.

Studenti na 2. místě, Kim Anh Tranová ze 4.B a Tomáš Holek ze 2.C, dosáhli průměru 1,1. Odměnou byly sponzorské balíčky firmy Kavamat, která spolupracuje s naší školou a dodává nám kávu a sladkosti.

Studenti s průměrem 1,2, Jan Bruthans ze 2.C, Roman Kratochvíl ze 2.C,Eva Trdá ze 2.C a Liana Sajašová z 1.A, dosáhli průměru 1,2 a byli oceněni dárkovým poukazem firmy Lívancovna Michala Šlachty v nákupním centru Géčko.

Studenti na dalších místech přijali drobné vitaminové osvěžení ve formě nápoje Hello z prostředků SRPOA.

Všichni studenti rovněž z prostředků SRPOA z rukou paní ředitelky obdrželi dárkové poukázky ve výši 100 Kč na nákup zboží v Kauflandu.

V závěru akce, která proběhla pod záštitou školního parlamentu, vystoupil jeho předseda Daniel Soviar ze 3.C a popřál všem oceněným studentům hodně dalších úspěchů.

Poděkování patří SRPOA při naší škole, společnosti Ollies, firmě Kavamat a panu Šlachtovi, majiteli Lívancovny v nákupním centru Géčko.

Celé akce se zúčastnily také RNDr. Marcela Kepáková a Ing.Věra Štverková za SRPOA.

 

Fotogalérie  Ing. Aleš Oujezdský,PhD.
Za školní parlament Mgr. Jana Kondeková a Daniel Soviar

Fotogalerie