Ocenění pisatelů školního parlamentu 1.-3. ročník

Ve středu 15.6.2022 proběhlo v ředitelně školy slavnostní ocenění pisatelů školního parlamentu.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy, osobně poděkovala studentům 1.-3. ročníků za obětavou práci, která povzbuzuje a snad i trošku motivuje ostatní studenty naší školy.

I ve 2. pololetí školního roku 2021/22 jsme měli možnost číst pozdravy, ať už valentýnské, velikonoční, motivační ke konci školního roku či přímo letní, od 12 studentů.

Velké poděkování patří Kryštofovi, Adéle, Renému, Markovi, Pepovi, Adamovi, Jakubovi, Elen, Davidovi, Denise, Patrikovi a Radkovi.

Odměny ve formě dárkového poukazu (100 Kč) opět poskytlo SRPOA.

Za školní parlament budu ráda, když se opět setkáme v podobném počtu i v září 2022.

Všem pěkné prázdniny.

Mgr. Jana Kondeková, garant školního parlamentu
Fotogalerie: Lucie Tomisová

Fotogalerie