Ocenění Městským obvodem Poruba

Městský obvod Poruba každoročně oceňuje děti, které jsou iniciativní, pracovité, obětavé a těší je, jsou-li prospěšné druhým. V letošním roce se konal jubilejní 20. ročník.
Slavnostní setkání s paní starostkou a panem místostarostou Městského obvodu Poruba se uskutečnilo 8. června.

Za naši školu byla oceněna studentka třídy 4. A Aneta Robenková, která nejen po celou dobu studia vykazovala výborné studijní výsledky, zapojovala se do řady soutěží školního, krajského a celostátního formátu, ale ve svém volném čase navštěvuje centrum Alfi, které pracuje pod záštitou humanitární organizace Adra, kde pomáhá s dětmi s poruchami chování.

Zapsala: Ing. Svršková Helena

Fotogalerie