NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A INFORMACE O ZÁPISOVÉM LÍSTKU

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se koná ve dnech

2. a 3. června 2021.

Podle dodatku Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. 5. 2021 může tuto zkoušku v náhradním termínu konat uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu.

Musí však potvrdit ředitelce školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo. Uchazeči obdrží ze školy pozvánku na náhradní termín, adresovanou zákonnému zástupci.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Ostrava-Poruba 10. května 2021

Ing. Marie Katapodisova v. r.
ředitelka školy