Nácvik cvičné evakuace /požární poplach/

Nácvik cvičné evakuace /požární poplach/

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci se v tomto čtvrtletí uskutečnil požární poplach individuálně v jednotlivých třídách.

Garantem se staly předměty ZSV v 1.-3. ročníku a TEV ve čtvrtých ročnících.

Studenti se seznámili s požárním evakuačním plánem naší školy, který by měl být na všech chodbách. Prošli si školu a seznámili se se všemi únikovými východy.

Konec poplachu byl tradičně zakončen na školním hřišti.

Takže pamatujte při dalším nácviku: z 1. pavilonu vybíháte hlavním vchodem ven z budovy, doprava, nezapomeňte si na vrátnici vyzvednou klíč od branky k tělocvičně, z 2. pavilonu máte dvě možnosti – směr k tělocvičně a dveřmi naproti vchodu tělocvičny na hřiště či do klece u 2. pavilonu, doprava směrem na shromaždiště, z hlavního pavilonu vybíháte ven z budovy dveřmi v přízemí u atria.

Pokud budete v tělocvičně, máte 2 únikové východy, dle situace.

Fotogalerie někdy spíše připomíná módní přehlídku.

Doufejme, že se za rok při nácviku setkáme na hřišti se všemi spolužáky najednou.

Mgr. Jana Kondeková
Mgr. Karolina Kofránková
Mgr. Jolanta Dorotíková

Fotogalerie