Mock Exams (Cambridge Exams nanečisto)

13.4. 2023 se 15 studentů zúčastnilo Mock zkoušek z ANJ nanečisto, jednalo se o kopii Cambridge Exams. Organizátorem byla jazyková škola Cloverleaf na Dolní ulici v Ostravě-Zábřehu. Zkoušejícími byly paní Burkovičová a  ve Speakingu  paní Eva Lomičová.

Zkouška, která obsahovala všechny 4 části: Reading, Writing, Listening, Speaking, proběhla na naší škole v učebnách 24 a 25 od 12.20 do 16.15.

Cena byla 350 Kč. Poděkování náleží SRPOA, které poskytlo účastníkům  příspěvek 100 Kč.

Výsledky obdrželi studenti do týdne.

Vyjádření paní Ing. Burkovičové:

Zkouška nanečisto proběhla naprosto v pořádku. Jak písemná, tak ústní část.

Studenti velmi dobře spolupracovali, patří jim mé poděkování.“

 

Ing. Barbora Burkovičová
Cambridge Exam Manager

Krátký pohled ze strany studentů:

Ve čtvrtek 13.04.2023  15 studentů z 2. a 3. ročníků podstoupilo Cambridge Mock Exams. Jménem všech studentů bychom chtěli poděkovat paní učitelce Kondekové za tuto jedinečnou příležitost.

Zkouška probíhala hladce a paní lektorky z jazykové školy Cloverleaf byly velmi příjemné. Při průběhu zkoušky nám vysvětlovaly, jak ostré zkoušky probíhají, jaké jsou pravidla a snažily se jí co nejvíce přiblížit. Zkouška byla rozdělená na Písemnou část: Reading – 45 minut, Writing – 45 minut, Listening – 30 minut, a na mluvenou část: Speaking – 10 minut, která probíhala vždy ve dvojicích, jež byly losovány již před začátkem samotné zkoušky.

Shodli jsme se, že písemná část pro nás byla poměrně jednoduchá, jelikož na všechny 3 části jsme byli  připraveni z hodin angličtiny. Mluvená část byla pro nás o něco náročnější. Byli jsme hodnoceni na škále od 1 do 5, kdy 5 je nejlepší. Paní lektorka se nás ptala na různé typy otázek a po dokončení shrnula, jak se nám dařilo a také nám řekla, na čem je dobré zapracovat a kde jsme dělali chyby.

Cambridge Mock Exams byly celkově velmi pozitivní zkušenost a hodnotíme kladně.“

Za třídu 3.B  Pepa  a Adéla

Myslím si, že to byla super zkušenost. Největší výzva pro mě byla asi Speaking, které ale nakonec bylo úplně v pohodě. Jsem ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet.

Natálie, 2.A

Celkově to bylo lehčí, než jsem očekávala. Bylo dobré, že paní lektorka  nám napsala čas na tabuli, takže jsme si mohli ten čas rozdělit. Obě paní zkoušející  byly příjemné.

Karolína , 2.B

Zkouška byla dle mého pohledu přiměřeně těžká. Na každou část bylo dostatek času, takže časově nebyl problém. Nejvíc se mi líbila poslední ústní část a naopak nejtěžší mi připadal hned první reading.

Jakub, 3.C

Mgr. Jana Kondeková
Fotogalerie: Šárka Kunčická

Fotogalerie