Mezinárodní certifikáty u maturit

I letos maturanti využili mezinárodní certifikáty v rámci praktické maturity

1 testovací místnost, 3 testeři, 7 termínů testování, 24 uchazečů, 111 testů. A jako výsledek 5 certifikátů ECDL Core a 19 certifikátů ECDL Start. Takto vypadá letošní proces certifikace ECDL v řeči čísel.

Už v minulém roce jsme studentům nabídli možnost uznání certifikátu ECDL (dokládá digitální gramotnost) jako alternativu testu z Informačních technologií v rámci praktické maturitní zkoušky. V tomto školním roce jsme se navíc zapojili do pilotního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu, který se uznávání mezinárodní certifikace v rámci maturitních zkoušek věnuje. I když projekt probíhal zatím „pouze“ jeden rok, už nyní můžeme hodnotit výsledky a využít získaná data jako podklad pro další směrování využívání certifikátů u maturit.

Co z maturitních dat vyplývá?

Maturanti s dokončenou ECDL certifikací mají o 26 % vyšší míru úspěšnosti v řádném termínu praktické maturitní zkoušky. Je evidentní, že průběžná příprava na jednotlivé zkoušky z modulů ECDL vede k celkově lepším výsledkům vzdělávání i vyšší sebedůvěře maturantů. Během přípravy na jednotlivé testy uchazeči využívali online vzdělávací zdroje, výuková videa a cvičné testy, díky kterým se dokázali kvalitně připravit. Kromě digitální gramotnosti tak také posílili svou kompetenci pracovat se zdroji a soustavně se vzdělávat.

Co je to koncept ECDL?

Původem evropský projekt ECDL (European Certification of Digital Literacy) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti.

Přínos konceptu ECDL / ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Věříme, že i v příštím roce naše nabídka ECDL certifikace osloví nové studenty a rozšíří tak jejich portfolio úspěchů ve vzdělávání.

Ing. Liběna Krchňáková